Ocena pracowników

Autorka książki w przejrzysty sposób ukazuje, co w praktyce stosowania systemów okresowej oceny pracowników (SOOP) jest mitem lub pustym założeniem, a co błędnym i nieweryfikowanym rozwiązaniem. Nie poprzestaje jednak na krytyce. Proponuje szczegółowe studium sposobów postępowania podczas realizacji procesu zarządzania kompetencjami zestawione z innowacyjnym potraktowaniem tematu i propozycją zarówno metodologicznych, jak i praktycznych rozwiązań. Niniejsza pozycja nie powiela żadnego z dostępnych na rynku materiałów, choć odwołuje się do wielu źródeł wiedzy zarówno klasycznych, jak i nowatorskich z różnych dziedzin. Jest w pełni autorskim przeglądem praktyk ZZL, omówień oraz przykładów, a przede wszystkim źródłem licznych wskazówek i gotowych rozwiązań. Opiera się na 15-letnim doświadczeniu doradczym autorki, pasji poznawczo-naukowej i praktyce dydaktycznej, u podstaw której leży motywacja zarówno do uczenia się, jak i nauczania.

Zaproponowane w książce rozwiązania oraz aplikacja informatyczna zawierająca proste, choć bardzo użyteczne narzędzie kompetencyjnej oceny pracownika, odwołują się do podstawowej zasady: Oceniaj to, co widzisz, nie to, co nazywasz. Zrozum, co widziałeś, zanim wydasz sąd. Reguła ta nawiązuje do prostoty podejścia behawioralnego w obserwacji i złożoności analizy podczas wnioskowania. Zestawia informacyjną wartość jednoznacznych wskaźników z szeroką i skomplikowaną wiedzą na temat motywów funkcjonowania ludzi. Jednocześnie uwalnia użytkownika od konieczności samodzielnej analizy znacznej części materiału. Dzieje się to za pośrednictwem połączonych ze sobą trzech baz danych: bazy kompetencji i wskaźników, bazy potencjalnych przyczyn występowania zachowań niepożądanych oraz bazy wskazówek na temat rekomendowanych działań korygujących. Dzięki powiązaniu tych elementów użytkownik może skoncentrować się na obserwacji pracownika oraz precyzyjnym i wiarygodnym wypełnieniu arkusza obserwacji – dalej wiele rzeczy dzieje się automatycznie. Efekt wypełnionego arkusza to różne zestawienia zachowań pozytywnych i negatywnych, sugestie znaczeń tych układów, opis potencjalnych przyczyn oraz wskazówki, co warto dalej robić, by działania związane z oceną ostatecznie okazały się efektywne i dla pracownika, i dla firmy.

Zapoznaj się z regulaminem aplikacji

UWAGA! Aplikacja do oceny kompetencji pracowników „Bin Bin” będzie dostępna do 31 marca 2022 r.

Polecamy: