Wymogi techniczne

Aplikacja BinBin© do okresowej oceny kompetencji pracowników jest dostępna online. Można z niej korzystać z każdego komputera połączonego z Internetem i wyposażonego w przeglądarkę internetową. Rekomendowane jest użycie możliwie aktualnej wersji przeglądarki należącej do najpopularniejszych produktów tego typu dostępnych na rynku:

  1. Internet Explorer (wersja 8.0 lub późniejsza)
  2. Mozilla Firefox (wersja 20.0 lub późniejsza)  
  3. Google Chrome (wersja 27.0 lub późniejsza)  

Przeglądarka internetowa musi mieć wbudowaną przeglądarkę plików PDF (wymienione powyżej rekomendowane rozwiązania spełniają ten wymóg). Ponadto używana do obsługi aplikacji BinBin© przeglądarka internetowa musi mieć włączoną obsługę JavaScript.

Polecamy: